www.levenstestament.NET

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. U legt vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen. In een levenstestament bepaalt u wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Het gaat in essentie over 2 zaken! Enerzijds over geld en bezittingen en anderzijds over medische en persoonlijke zaken. Kiest u voor een algemene volmacht of ook voor een medische volmacht?

Maar wat is nu precies een levenstestament? Het is een testament dat werking heeft tijdens het leven. In een levenstestament wijst u één of meer personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. Het komt erop neer, dat u aan die perso(o)n(en) een volmacht geeft om uw wensen op bijv. medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te regelen. Bovendien geeft u volmacht om uw vermogen (zakelijk en/of privé) te beheren. U kunt in het levenstestament uitgebreid aangeven hoe u vindt dat dat zou moeten gebeuren. Een levenstestament kan op elk moment herroepen of gewijzigd worden, onder de voorwaarde dat u wilsbekwaam bent {d.w.z.: informatie kan begrijpen en afwegen}. Het opstellen van een levenstestament zorgt er dus voor dat uw omgeving op de hoogte is vanuw wensen op bijv. medisch en vermogensrechtelijk gebied. Mocht u niets hebben vastgelegd en u wordt wilsonbekwaam, dan zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of een curatorbenoemen en zal die persoon zaken voor u regelen. Dat zal dan waarschijnlijk niet die vertrouwenspersoon zijn die u in gedachte heeft.

Het levenstestament is maatwerk. Elke mens heeft zo zijn/haar eigen voorkeuren en wensen! Het is naïef om te denken dat zonder levenstestament je partner of kinderen dat in die situatie kunnen doen. Zonder levenstestament bepaalt zoals gezegd de rechter wie je bewindvoerder, mentor of curator wordt. Wellicht net iemand die jij niet geschikt acht. Regel het, nu het nog kan.

Wilt u meer informatie of wilt u uw levenstestament laten opstellen, neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. Dat kan desgewenst ook bij u thuis, ongeacht waar u woonachtig bent in Zeeland, Brabant, Limburg of Zuid-Holland.

pakket 1

Algemene volmacht

Standaard akte zonder notariskosten. U kunt deze algemene machtiging bij een notaris bij u in de buurt afgeven zodat deze er een formele akte van kan maken en kan inschrijving in het centraal levenstestamentenregister.

Kosten: € 199,-*


* alle bedragen zijn ex btw

pakket 2

Algemene volmacht en een beschrijven van uw wensen, zoals bijv.:

 Wilt u in een verpleegtehuis worden opgenomen of niet?

 Wilt u thuis worden verzorgd tijdens uw ziekte?

 Moet uw onderneming worden verkocht?

 Wat moet er met uw inboedel gebeuren?

 Wie moet uw beleggingen en vermogen beheren? Is toezicht wenselijk? Zo ja, doorwie?

 Moeten er schenkingen worden gedaan om erfbelasting te besparen?

 Aan wie zijn er nu al volmachten verstrekt (deze perso(o)n(en) in levenstestamentopnemen!)?

 Bent u donor en wat wilt u hiermee?

 Wilt u een euthanasieverklaring of dementieverklaring?

 Moet er voogdij voor kinderen worden geregeld?

 enz.

U kunt deze algemene machtiging bij een notaris bij u in de buurt afgeven zodat deze er een formele akte van kan maken en kan inschrijving in het centraal levenstestamentenregister.

Kosten: € 299,-*


* alle bedragen zijn ex btw

pakket 3

Algemene volmacht als in pakket 2 alsmede een medische volmacht.

Ook kunt u verschillende wilsbeschikkingen onderdeel laten uitmaken van het levenstestament, zoals een behandelverbod of euthanasieverklaring.

U kunt dit levenstestament bij een notaris bij u in de buurt afgeven zodat deze er een formele akte van kan maken en kan inschrijving in het centraal levenstestamentenregister.

Kosten: € 399,-*


* alle bedragen zijn ex btw

Title one

Title two

area